• Akció!

  Tudósok Isten nyomában – Hitvalló gondolatok a modern természettudomány meghatározó alakjaitól

  Original price was: 3,500 Ft.Current price is: 2,975 Ft.
  Gondoltad volna, hogy Newton többet foglalkozott a Biblia tanulmányozásával, mint korszakalkotó tudományos kísérleteivel? Még kevésbé gondolnánk, hogy meg volt róla győződve: az utókor a vallásos témájú írásai miatt fog emlékezni rá, nem a modern fizikát megalapozó felfedezései miatt. Ha belelapozunk fizika-, kémia- és biológiakönyveinkbe, sorra találjuk azokat a tudósokat, akik csodálattal hajoltak meg a természetben fellelhető szépség és hatalmas bölcsesség előtt. Sokan közülük nyíltan vállalták: a természetben Isten művét látják, kutatásaik és felfedezéseik nem eltávolították, hanem megerősítették őket hitükben. Ez a sor napjainkig folytatható, jelentősen átírva azt a képet, ami tanulmányaink során kialakulhatott bennünk a tudomány és a vallás elkülönültségéről, szembenállásáról, a materializmus „tudományosan megalapozott igazságáról”, illetve a vallás „tudomány általi meghaladottságáról”. A szerzők hiánypótló idézetgyűjteményükkel igyekeztek hidat építeni a szakadék fölé, ami a tudomány és a vallás szembenállása révén keletkezett. A kötetben szereplő húsz tudós a tudománytörténet legnagyobbjai közé tartozik – megtalálhatók közöttük a tudományos forradalom vezéralakjai, a modern természettudomány alaptéziseinek lefektetői, illetve Nobel- és Templeton-díjasok is. Gondosan válogatott idézeteik közül számos most jelenik meg először magyar nyelven.
 • Akció!

  Tudás és keresztény meggyőződés

  Original price was: 5,900 Ft.Current price is: 3,835 Ft.
  KIEMELT AKCIÓ! Miért érdemes tőlünk, közvetlenül a kiadótól megvenni ezt a könyvet? Most 35% KEDVEZMÉNYT ADUNK, és ajándékba adjuk hozzá a rövidesen megjelenő E-KÖNYV változatot is! „Ha igazán jelentős filozófus szeretnél lenni, semmiképpen se írd le világosan, mit is gondolsz.” Hála Istennek, Plantinga nem fogadta meg a saját tanácsát, így a magyar olvasóközönség egy olyan jelentős filozófus könyvét veheti a kezébe, aki világosan ír. Teológusként a bibliakritikáról szóló fejezetet különösen hasznosnak tartom. Szívből ajánlom a könyvet hívőknek és nem hívőknek egyaránt. – Szabados Ádám PhD, teológus, a Divinity blog szerzője Olvass bele a könyvbe! Minden ember számára meghatározó jelentőséggel bír, hogy hisz-e Isten létezésében, vagy sem – és, mint tudjuk, e kérdés kapcsán mély nézetkülönbség van a filozófusok (és nem filozófusok) között. Plantinga e könyvében nem arra tesz kísérletet, hogy bebizonyítsa Isten létezését. Nem az a célja, hogy megcáfolja az ateisták és agnosztikusok nézeteit. Arra vállalkozik, hogy megmutassa: Isten létezésébe vetett hitünk racionális lehet akkor is, ha nincsenek kényszerítő erejű érveink. Akkor is kitarthatunk a hitünk igazsága mellett, ha olyanok nem értenek velünk egyet, akiket magunkkal intellektuálisan egyenrangúnak tekintünk. – Tőzsér János tudományos tanácsadó, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Filozófiai Intézet Nagyon világos, könnyen érthető és elgondolkodtató bemutatása a Warranted Christian Beliefben, Plantinga főművében szereplő érvelés legfontosabb lépéseinek. A modern ismeretelmélet eszközeit felhasználva Plantinga azt a klasszikus álláspontot védelmezi, miszerint egyrészt a keresztény meggyőződést nem szükséges általános egyetértés övezte premisszákból kiinduló érveknek alátámasztaniuk ahhoz, hogy teljességgel racionális lehessen, másrészt viszont e meggyőződés hamissága egyetlen ilyen érv által sem mutatható ki. – Richard Swinburne, Oxfordi Egyetem Alvin Plantinga mesterműve, a Warranted Christian Belief egyike a vallási ismeretelméletről szóló legfontosabb 20. századi könyveknek. Izgalmas látni itt a nagy mű gondolatait egy tömörebb és közérthetőbb formában. A Tudás és keresztény meggyőződést élvezet olvasni – kitűnő és lebilincselő bevezetést nyújt Plantinga legnagyobb hatású gondolataiba a keresztény meggyőződés racionalitásáról. – Michael Rea, Notre Dame Egyetem Alvin Plantinga a kálvinista gyökerű kortárs gondolkodás Karl Barth mellett legkiemelkedőbb személyisége. Filozófiája tisztán logikai megalapozású. Érvei újra meg újra kiváltják az ellenvetések inkább sikertelennek mondható kísérleteit. Ám gondolatai mélyén a lélek bizonyossága él, mely e hitvalló szerzőt Krisztushoz köti. Minden keresztény, minden érdeklődő, sőt minden ateista nagy haszonnal olvashatja a kiváló fordításban végre magyarul is megjelent könyvét. – Mezei Balázs DSc, SASSS, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára Alvin Plantinga a kortárs keresztény indíttatású filozófiai ismeretelmélet egyik legfontosabb képviselője. Kiváló hír, hogy fontos nézetei immár magyarul is hozzáférhetőek. – Farkas Katalin DSc, tanszékvezető egyetemi tanár, Közép-európai Egyetem A borító Caspar David Friedrich, Reggel az Óriás-hegységben (Morning in the Riesengebirge, landscape painting, 1810-1811) festményének felhasználásával készült. Forrás: Alamy Stock Photo Belelapozós videó itt.
 • Akció!

  Szakrális geometria – A tér és a formák titkai

  Original price was: 9,900 Ft.Current price is: 8,415 Ft.
  3., javított kiadás Szállítás február 23-tól Keménytáblás könyv • 200 színes oldal • 21×26 cm A könyvben többek között az alábbi kérdésekre is választ találhat a kedves Olvasó:
  • Mitől számít szentnek, szakrálisnak a geometria?
  • Kik foglalkoztak vele, és korunkban hogyan érdemes vizsgálni?
  • Milyen titkokat rejt egy egyszerű forma?
  • Hogyan dekódolható a geometria titkos nyelvezete?
  • Milyen formákhoz jutunk, ha organikus módon közelítünk a térbeli folyamatokhoz?
  • Miért tekinthetünk mandalaként egy rózsaablakra?
  • Mi a közös az Országház és a Szent Korona arányrendszerében?
    2010 óta tartok tanfolyamokat és előadásokat a szakrális geometria tárgykörében, amelyet emellett folyamatosan kutatok is. Az idők során felmerült igényekre és kérésekre válaszul e kötetben összegyűjtöttem az elmúlt évek legizgalmasabb felismeréseit, amelyeket napjainkban különösen időszerűnek tartok. Az egyes fejezetekben olyan érdekfeszítő összefüggéseket vizsgálunk majd, amelyek még a témában járatosak körében is csak kevéssé vagy egyáltalán nem ismertek. Különleges módon, szellemi alapokról indulva röviden áttekintjük a geometria és a számok spirituális hátterét, valamint azt, hogyan viszonyultak évezredekkel ezelőtt élt őseink a tudományokhoz, főként a matematikához és a mértanhoz. Emellett megvizsgáljuk a modern, nemeuklideszi geometriák szerepét és jelentőségét, valamint az aranymetszés és más geometriai összefüggések szellemi hátterét is. A könyvben továbbá szó esik a rózsaablakokról és a mandalákról, illetve a Szent Korona és az Országház arányrendszerének elemzéséről, melynek során betekintést nyerhetünk Steindl Imre rejtélyes megoldásokat tartalmazó tervébe.

  Komáromy Zoltán

  Tartalom
  • Szakrális geometria – A tudomány, a művészet és a spiritualitás kapcsolata
  • A számok és az alapformák lényegéről – Püthagorasz, Platón és a görög misztériumok
  • A geometria gyökerei – Kitágulás, összehúzódás és metamorfózis
  • Formák szintézise – Ég és Föld násza a szakrális geometria nyelvén
  • Az aranymetszés titkai – Az isteni arányosság nyomában
  • A rózsaablakok világa – Gótikus mandalák nyomában
  • A Szent Korona rejtélyes arányrendszere – Nemzeti jelképünk a számok, a formák és az aranymetszés tükrében
  • Az Országház és a Szent Korona geometriai kapcsolata – A Gondviselés formai lenyomata
 • Elfogyott
  Több gyakorlatot átvettem a könyvben leírtak közül, és ennek eredményeképpen sokkal több szeretetet, örömöt, együttérzést, hálát és nyugalmat élek át. Hálásak lehetünk Rupertnek, amiért fáradhatatlan munkája révén elhozta nekünk mind a tudomány, mind a spiri­tua­litás mélyebb megértését” – Deepak Chopra
  A spirituális gyakorlatokat jelenleg soha nem tapasztalt alapossággal vizsgálja a tudomány, és számos kutatás kimutatta, hogy a vallási és spirituális gyakorlatok boldogabbá és egészségesebbé teszik az embereket. Úttörő könyvében dr. Rupert Sheldrake – aki a biokémia dok­to­ra, filozófus és történettudós is egyben – megmutatja, hogyan támasztja alá a tudomány azt a hét szellemi gyakorlatot, melyekre sok vallás is épít, és amelyek részei az emberiség közös örökségének:
  • a meditációt,
  • a hálát,
  • a természettel való kapcsolatot,
  • a növényekhez kapcsolódást,
  • a szertartásokat,
  • az éneklést és a zenét, valamint
  • a zarándoklatot szent helyekre.
  Ez a mű összefoglalja a legfrissebb tudományos vizsgálatokat azzal kapcsolatban, hogy mi történik, ha spirituális gyakorlatokat végzünk, és olyan utakat javasol, amelyeken mi magunk is felfedezhetjük e területeket. A vallásos emberek számára az író bemutatja szertartásaik és hagyományaik valódi eredetét és fejlődéstörténetét, hogy aztán ezek új megvilágításba helyezve életre keljenek és megerősödjenek a lélekben. Azok számára, akik nem vallásosak, megmutatja, hogy a spirituális alapgyakorlatok világnézettől függetlenül mindenki számára elérhetők, alkalmazhatók és gyümölcsözők.
  Könyvünk azoknak szól, akik úgy érzik, a modern világiasság felé vezető hosszú úton valami nagyon fontosat is magunk mögött hagytunk – ám ha megnyitjuk magunkat a spirituális dimenziónak, megtalálhatjuk az erőt a kiteljesedett élethez.

Cím

Go to Top