KIEMELT AKCIÓ!
Miért érdemes tőlünk, közvetlenül a kiadótól megvenni ezt a könyvet?
Most 35% KEDVEZMÉNYT ADUNK, és ajándékba adjuk hozzá a rövidesen megjelenő E-KÖNYV változatot is!

„Ha igazán jelentős filozófus szeretnél lenni, semmiképpen se írd le világosan, mit is gondolsz.” Hála Istennek, Plantinga nem fogadta meg a saját tanácsát, így a magyar olvasóközönség egy olyan jelentős filozófus könyvét veheti a kezébe, aki világosan ír. Teológusként a bibliakritikáról szóló fejezetet különösen hasznosnak tartom. Szívből ajánlom a könyvet hívőknek és nem hívőknek egyaránt. – Szabados Ádám PhD, teológus, a Divinity blog szerzője

Olvass bele a könyvbe!

Minden ember számára meghatározó jelentőséggel bír, hogy hisz-e Isten létezésében, vagy sem – és, mint tudjuk, e kérdés kapcsán mély nézetkülönbség van a filozófusok (és nem filozófusok) között. Plantinga e könyvében nem arra tesz kísérletet, hogy bebizonyítsa Isten létezését. Nem az a célja, hogy megcáfolja az ateisták és agnosztikusok nézeteit. Arra vállalkozik, hogy megmutassa: Isten létezésébe vetett hitünk racionális lehet akkor is, ha nincsenek kényszerítő erejű érveink. Akkor is kitarthatunk a hitünk igazsága mellett, ha olyanok nem értenek velünk egyet, akiket magunkkal intellektuálisan egyenrangúnak tekintünk. – Tőzsér János tudományos tanácsadó, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Filozófiai Intézet

Nagyon világos, könnyen érthető és elgondolkodtató bemutatása a Warranted Christian Beliefben, Plantinga főművében szereplő érvelés legfontosabb lépéseinek. A modern ismeretelmélet eszközeit felhasználva Plantinga azt a klasszikus álláspontot védelmezi, miszerint egyrészt a keresztény meggyőződést nem szükséges általános egyetértés övezte premisszákból kiinduló érveknek alátámasztaniuk ahhoz, hogy teljességgel racionális lehessen, másrészt viszont e meggyőződés hamissága egyetlen ilyen érv által sem mutatható ki. – Richard Swinburne, Oxfordi Egyetem

Alvin Plantinga mesterműve, a Warranted Christian Belief egyike a vallási ismeretelméletről szóló legfontosabb 20. századi könyveknek. Izgalmas látni itt a nagy mű gondolatait egy tömörebb és közérthetőbb formában. A Tudás és keresztény meggyőződést élvezet olvasni – kitűnő és lebilincselő bevezetést nyújt Plantinga legnagyobb hatású gondolataiba a keresztény
meggyőződés racionalitásáról. – Michael Rea, Notre Dame Egyetem

Alvin Plantinga a kálvinista gyökerű kortárs gondolkodás Karl Barth mellett legkiemelkedőbb személyisége. Filozófiája tisztán logikai megalapozású. Érvei újra meg újra kiváltják az ellenvetések inkább sikertelennek mondható kísérleteit. Ám gondolatai mélyén a lélek bizonyossága él, mely e hitvalló szerzőt Krisztushoz köti. Minden keresztény, minden érdeklődő, sőt
minden ateista nagy haszonnal olvashatja a kiváló fordításban végre magyarul is megjelent könyvét. – Mezei Balázs DSc, SASSS, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára

Alvin Plantinga a kortárs keresztény indíttatású filozófiai ismeretelmélet egyik legfontosabb képviselője. Kiváló hír, hogy fontos nézetei immár magyarul is hozzáférhetőek. – Farkas Katalin DSc, tanszékvezető egyetemi tanár, Közép-európai Egyetem

A borító Caspar David Friedrich, Reggel az Óriás-hegységben (Morning in the Riesengebirge, landscape painting, 1810-1811) festményének felhasználásával készült. Forrás: Alamy Stock Photo

Belelapozós videó itt.