Hitvalló gondolatok a modern természettudomány meghatározó alakjaitól

Ki gondolta volna, hogy Newton többet foglalkozott a Biblia tanulmányozásával, mint korszakalkotó tudományos kísérleteivel? Még kevésbé gondolnánk, hogy meg volt róla győződve: az utókor a vallásos témájú írásai miatt fog emlékezni rá, nem a modern fizikát megalapozó felfedezései miatt. Ráadásul nem ő az egyetlen, aki szilárdan hitte: Isten művét fedezi fel kutatásai révén.

Ha belelapozunk fizika-, kémia- és biológiakönyveinkbe, a legnagyobb nevek között sorra találjuk azokat a tudósokat, akik a természetben fellelhető szépség és hatalmas bölcsesség előtt meghajolva nyíltan vállalták: a természetben Isten művét látják; kutatásaik és felfedezéseik nem eltávolították, hanem megerősítették őket a transzcendensbe vetett hitükben.

Ez a sor a XX. század kiemelkedő alakjain át egészen napjainkig folytatható, jelentősen átírva azt a képet, amely tanulmányaink során kialakulhatott bennünk a tudomány és a vallás elkülönültségéről, szembenállásáról, a materializmus „tudományosan megalapozott igazságáról”, illetve a vallás „tudomány általi meghaladottságáról”.

Ezt a szemléletváltást segíti a Casparus Kiadó gondozásában újonnan megjelent Tudósok Isten nyomában – hitvalló gondolatok a modern természettudomány meghatározó alakjaitól című könyv, melyben világhírű tudósok, jeles géniuszok saját szavaikkal vallanak hitükről, valamint arról, számukra hogyan kapcsolódik össze a vallás és a tudomány. Inspiráló gondolataik jelentős része most először jelenik meg magyar nyelven.

E hiánypótló összeállítás hangsúlyozottan a teljesség igénye nélkül készült, ami szinte lehetetlen vállalkozás is lenne. A húsz ismertetett személy mintegy reprezentánsa az elmúlt évszázadoknak a modern természettudomány születésétől kezdve napjainkig, érintve a természettudomány összes fő területét a fizikától a kémián át a biológiáig és az orvoslásig. Közöttük számos Nobel- és Templeton-díjas tudóst találunk.

Az idézetek mellett rövid életrajzukat és az általuk elért legfontosabb eredmények összefoglalóját is közreadjuk. A könyvet további hasonló világszemléletű tudósok rövid ismertetője és egy-egy gondolata zárja.

A kötet szerzőinek célja, hogy az elmúlt évszázadok és a jelenkor kiválóságainak eme gondolatait megismerve új megvilágításba kerüljön a tudomány és a vallás kapcsolata, e kettő rendeltetése az ember számára, és mindez inspirációt adjon ahhoz, hogy a jövőben e két terület egymást kiegészítve és megtermékenyítve békésen összekapcsolódjon.

NÉHÁNY IDÉZET A KÖNYVBŐL:

„A földi dolgokat ismernünk kell ahhoz, hogy szerethessük őket, az isteni dolgokat azonban szeretnünk kell ahhoz, hogy megismerhessük őket.” (Blaise Pascal)

„Minél alaposabban végzek tudományos kutatást, annál inkább hiszem, hogy a tudomány kizárja az ateizmust.” (Lord Kelvin)

„Meg vagyok döbbenve, hogy az engem körülvevő valódi világról alkotott tudományos kép mennyire hiányos. Rengeteg tényszerű információt nyújt, minden tapasztalatunkat egy lenyűgözően következetes rendszerbe szedi, de mégis szörnyű módon hallgat kivétel nélkül mindenről, ami közel áll a szívünkhöz, ami igazán számít nekünk. Egy szót sem tud szólni pirosról és kékről, keserűről és édesről, fizikai fájdalomról és élvezetről, semmit sem tud szépről és csúnyáról, jóról vagy rosszról, Istenről és az örökkévalóságról.” (Erwin Schrödinger)

„A Kozmosz csodálatos elrendezése és harmóniája csak egy mindenható és mindentudó lény tervében születhetett meg. Ez mindörökre a legnagyobb felismerésem.” (Isaac Newton)

„A tudattal rendelkező lényeken keresztül a világegyetem öntudatot hozott létre. Ez nem lehet egy lényegtelen részlet, tudattalan, cél nélküli erők jelentéktelen mellékterméke. Létezésünk valóban egy célt szolgál.” (Paul Davies)

„Az evolúció mint mechanizmus valós lehet, sőt valósnak is kell lennie. De ez semmit nem árul el az alkotójának a természetéről. Azoknak, akik hisznek Istenben, mára több okuk van a világot szemlélve az áhítatra, nem kevesebb.” (Francis S. Collins)

„A mentális erő Isten ajándéka, az isteni lénytől származik, és ha elménket erre az igazságra koncentráljuk, akkor összhangba kerülünk ezzel a nagy erővel.” (Nikola Tesla)

„Az én nézőpontomból én teljes mértékben hiszek egy magasabb spirituális hatalomban, ami nálam sokkal hatalmasabb, és amiből a szomorúság vagy a félelem pillanataiban erőt merítettem. Ez az, amiben hiszek, és ennek a jelenléte nagyon-nagyon erős volt az erdőben.” (Jane Goodall)

A könyv megjelenése kapcsán szerveztünk egy kerekasztal-beszélgetést, melyen három meghívott vendégünk a tudomány és a vallás kapcsolatáról beszélt. A nagy érdeklődésre való tekintettel a felvételt ingyenesen közzétettük:

A résztvevők olyan kérdéseket vizsgáltak meg, mint például:

  • Lehet-e egy tudós hívő?
  • Mi a személyes tapasztalatuk a hit jelenlétéről és felvállalásáról tudományos berkekben?
  • Vannak-e olyan, az ember számára fontos kérdések, melyekre a tudomány nem tud, vagy nem akar választ adni?
  • Hogyan kapcsolódott össze személyes életútjuk során a lelkükben ez a két terület?

A beszélgetés résztvevői:

  • Dr. Csókay András világhírű idegsebész, kutatóorvos, keresztény tanúságtevő
  • Dr. Héjjas István mérnök, kutató, feltaláló, író
  • Dr. Tasi István kultúrantropológus, vaisnava teológus és lelkész

Küldetésünknek tartjuk, hogy a könyv üzenete minél több emberhez eljusson, kiemelt figyelemmel a felnövekvő nemzedékre, akiknek még most formálódik a világszemléletük. Ezt elősegítendő 100 példányt ajándékként ajánlottunk fel oktatási intézmények számára.
Az ajándék példányt igénylő intézmények listája itt megtekinthető.