Tudósok Isten nyomában – Hitvalló gondolatok a modern természettudomány meghatározó alakjaitól (2. kiadás)

Original price was: 3,500 Ft.Current price is: 2,975 Ft.

Gondoltad volna, hogy Newton többet foglalkozott a Biblia tanulmányozásával, mint korszakalkotó tudományos kísérleteivel? Még kevésbé gondolnánk, hogy meg volt róla győződve: az utókor a vallásos témájú írásai miatt fog emlékezni rá, nem a modern fizikát megalapozó felfedezései miatt.

Ha belelapozunk fizika-, kémia- és biológiakönyveinkbe, sorra találjuk azokat a tudósokat, akik csodálattal hajoltak meg a természetben fellelhető szépség és hatalmas bölcsesség előtt. Sokan közülük nyíltan vállalták: a természetben Isten művét látják, kutatásaik és felfedezéseik nem eltávolították, hanem megerősítették őket hitükben. Ez a sor napjainkig folytatható, jelentősen átírva azt a képet, ami tanulmányaink során kialakulhatott bennünk a tudomány és a vallás elkülönültségéről, szembenállásáról, a materializmus „tudományosan megalapozott igazságáról”, illetve a vallás „tudomány általi meghaladottságáról”.

A szerzők hiánypótló idézetgyűjteményükkel igyekeztek hidat építeni a szakadék fölé, ami a tudomány és a vallás szembenállása révén keletkezett. A kötetben szereplő húsz tudós a tudománytörténet legnagyobbjai közé tartozik – megtalálhatók közöttük a tudományos forradalom vezéralakjai, a modern természettudomány alaptéziseinek lefektetői, illetve Nobel- és Templeton-díjasok is. Gondosan válogatott idézeteik közül számos most jelenik meg először magyar nyelven.

A könyv megjelenése kapcsán szerveztünk egy kerekasztal-beszélgetést, melyen három meghívott vendégünk a tudomány és a vallás kapcsolatáról beszélt. A nagy érdeklődésre való tekintettel a felvételt ingyenesen közzétettük:

A résztvevők olyan kérdéseket vizsgáltak meg, mint például:

  • Lehet-e egy tudós hívő?
  • Mi a személyes tapasztalatuk a hit jelenlétéről és felvállalásáról tudományos berkekben?
  • Vannak-e olyan, az ember számára fontos kérdések, melyekre a tudomány nem tud, vagy nem akar választ adni?
  • Hogyan kapcsolódott össze személyes életútjuk során a lelkükben ez a két terület?

A beszélgetés résztvevői:

  • Dr. Csókay András világhírű idegsebész, kutatóorvos, keresztény tanúságtevő
  • Dr. Héjjas István mérnök, kutató, feltaláló, író
  • Dr. Tasi István kultúrantropológus, vaisnava teológus és lelkész
Go to Top