CASPARUS KIADÓ WEBSHOP – ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

A szolgáltató: a Casparus Kiadó Webshopot (URL: www.casparus.hu) a Casparus Kiadó Kft. (továbbiakban: szolgáltató) üzemelteti. 

A szolgáltató székhelye: 2083 Solymár, Terstyánszky utca 89. (A megrendelt termékek személyes átvételére csak előzetes egyeztetést követően van lehetőség!)

A szolgáltató telephelye: 2083 Solymár, Terstyánszky utca 89.

Mobiltelefonos elérhetőség: 30/966-1364 (könyvkiadás ügyében) és 20/995-9071 (webshop kapcsán, hétfőtől péntekig 10-15 óráig)

A szolgáltató adószáma: 22970664-2-13

A szolgáltató cégjegyzékszáma: Cg.01-09-947073

A szolgáltató webtárhely-szolgáltatójának adatai:

Cégnév: Tárhely.eu Szolgáltató Kft.
Postai cím: 1538 Budapest, Pf.: 510.
Székhely címe: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12–14.
Telefon: +36 1 789 2 789
Fax: +36 1 789 3 789
Adószám:  14571332-2-42
E-mail: support[kukac]tarhely.eu

A szolgáltatás igénybevétele

A szerződéskötés technikai lépései

A megrendelések leadása a Casparus Kiadó webáruházában kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül, a www.casparus.hu webcímen. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a vevők részére. A rendelés leadása előtt a felhasználónak van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével. A termék(ek) kosárba tételét követően átvételi és fizetési mód választandó. Webshopunkban bankkártyával, Barion egyenleggel, valamint utánvéttel is lehet fizetni. A „megrendelés megerősítése” gomb megnyomásával a vevő ajánlatot tesz, melyre a megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. Az ajánlattétel fizetési kötelezettséget von maga után. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, a termékmegnevezést és darabszámot, valamint a Vevő adatait. Amennyiben a visszaigazolás – mely tartalmazza a megrendelés feltételeit – nem érkezik meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai 

Az adott termék megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését az áruházon keresztül eljuttatja a szolgáltatóhoz. Megrendelése akkor lép életbe, amikor online megrendelését e-mailben visszaigazoljuk. A „Kapcsolat” menüpontban megtalálja a szolgáltató elérhetőségeit. Ezen elérhetőségeken jelezheti kifogását, vagy kérhet információt valamely termékről vagy megrendelésről.

A szolgáltató és a vásárló között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papíralapon nem hozzáférhető. Az elektronikus szerződésben, illetve a megkötés és a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért semmilyen felelősséget nem vállalunk! A termékoldalakon található termékleírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt.

Az elállás joga 

A 45/2014. (II. 26.) számú kormányrendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 munkanapon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja. A vásárló az átvétel dátumát a postai csomagjegyzék, illetve a futárszolgálat szállítójegyzéke alapján bizonyíthatja. Elállás esetén a terméket saját költségén küldje vissza a szolgáltató telephelyére (2083 Solymár, Terstyánszky út 89. I. emelet), és haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 munkanapon belül visszatérítjük a visszaküldött termék(ek) vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket. Szállítási díjat a teljes rendeléstől való elállás esetén térítünk vissza. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a vásárló a terméke(ke)t visszaszolgáltatta, vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 munkanapon belül visszaküldte – a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.

Adatvédelmi nyilatkozat 

Általános jogi közlemény

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: nyilatkozat) tartalmazza a webáruházban megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a webáruház oldalán. A szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására.

A szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését. Az üzemeltető elkötelezett a webáruházi szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal.

Adatkezelési alapelvek

A szolgáltató számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A szolgáltató a látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, ami az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket az üzemeltető saját magával mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. A szolgáltató adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
  • A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa által megfogalmazott 1995. október 24-i 95/46/EK irányelv
  • A Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozásáról szóló, az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
  • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.

A webáruházban adatkezelést a szolgáltató végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történő továbbításához a vásárló kifejezetten hozzájárul. A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít.

Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A webáruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze. Harmadik országba (külföldre) az üzemeltető felhasználói adatokat nem továbbít. A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az üzemeltető korlátlan ideig megőrzi. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. A webáruház oldalán az üzemeltető különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról.

A webáruház látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy a webáruházban a rendelés csak regisztráció után adható le. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybe vevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol.

A webáruházban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. A szolgáltató nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak az üzemeltető által működtetett webáruházra vonatkozik.

A honlaplátogatók technikai jellegű adatainak rögzítése

A honlap látogatása során az áruházi rendszer rögzíti a felhasználók IP-címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezenfelül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget.

A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval a szolgáltató nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Vásárlói regisztráció

Amennyiben a felhasználó vásárolni szeretne a webáruházban, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adni a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a vásárló számlázási és szállítási adatait, telefonszámát, e-mail-címét, a kapcsolattartó nevét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát. A regisztráció során a vásárló hírlevélre is feliratkozik, ami kizárólag az áruházban található termékekről, újdonságokról szólhat. A hírlevéligénylés a vásárló által törölhető, illetve ennek törlése kérhető.

A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A vásárló köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vásárló egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vásárló adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. Az üzemeltető nem tudja a megadott jelszót, így azt elfelejtve csak új jelszó igénylésére van mód. A felhasználók e-mail-címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeltető kérelemre törli a rendszerből.

A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból.

Hírlevéligénylés

Az áruházban a regisztráció mellett egyéb módon is igényelhető hírlevél: az oldalsó Hírlevél boxban megadhatja e-mail-címét és nevét. A feliratkozás gombra klikkelve elfogadja, hogy az üzemeltető hírlevelet küldjön. A hírlevélre történt feliratkozás a felhasználó által bármikor törölhető.

Kapcsolat, jogorvoslat

A szolgáltató adatai teljes körűen megtalálhatóak a „Kapcsolat/Elérhetőség” oldalon. Ha a vásárló úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerint járhat el.

ÁSZF letöltése