E könyv sokkal többről szól a családi titkoknál: az olvasó betekintést nyer a családterápia módszerébe és lényegi elemeibe, miközben maga is egy gyógyulási folyamaton mehet keresztül. Ajánljuk mindazoknak, akik szeretnék jobban megérteni önmagukat, a családon belül betöltött szerepüket, családi konfliktusaikat, generációs örökségüket, esetleg válaszokat szeretnének kapni a családjuk életében felszínre kerülő, nehezen megmagyarázható jelenségekre.

A titkok végigkísérik az emberi létezést. Míg az úgynevezett természetes titkok megvédhetnek a lelki sérülésektől, a sötét titkok gyötrelmet és fájdalmat okozhatnak, és elszigeteltséget teremtenek az emberek között.

Minden családnak vannak titkai. Vannak, amelyek védik a családot vagy egyes családtagokat, és segítik egyéni fejlődésüket. Az úgynevezett sötét titkok azonban a tudatalattiból hatva rombolják a bizalmat, az intimitást, a szabadságot, az egyéni fejlődést, és gátolják a szeretet áramlását. Idetartoznak például az alkoholizmust, a szenvedélybetegségeket, a szexuális bántalmazást és az erőszak egyéb formáit övező titkok.

Az oly gondosan őrzött sötét titkok azonban az utódok valamely generációjánál óhatatlanul napvilágra kerülnek, a felbukkanó megmagyarázhatatlan gondolatoktól, érzésektől és viselkedéstől kezdve egészen odáig menően, hogy a család valamely tagja megismétli azt a saját életében. A sötét titkok feltárásának célja, hogy helyreállítsuk a családtagok személyes méltóságát és olyan érzelmi légkört alakítsunk ki, amelyben érzékeny információkat is meg lehet osztani.

A szerző több módszert felsorol, amelyek segítségével friss szemmel tekinthetünk a családunkra és előhozhatjuk az elfeledett emlékeinket. A könyv segítségével elkészíthetjük továbbá családfánk vizuális térképét, a genogramot is, mely által átfogó képet kapunk a családunk történetében elfoglalt helyünkről. Láthatóvá válnak a generációkon keresztül visszatérő minták, melyek segíthetnek rálátni a feloldatlan érzelmi blokkokra, így új nézőpontból tekinthetünk magunkra.

A családi titkokkal való foglalkozás az önismereti munka lényeges eleme. Ha kiterjesztjük tudatosságunkat a családunkra, hozzáférhetünk azon erősségeinkhez és a gyengeségeinkhez, melyek épp a családi titkokhoz való alkalmazkodás eredményeként alakultak ki. Ha tudatosítjuk, miként hatottak ezek a titkok az életünkre, új lehetőségeket és döntési alternatívákat fedezhetünk fel. A magunknak és másoknak történő megbocsájtás felszabadító ereje pedig elengedhetetlen az emberi boldogság szempontjából.