A mai tudomány az ember gondolatait az agyban játszódó fizikai kölcsönhatásoknak, érzelmeit idegrendszeri és hormonális mechanizmusoknak látja. De mit ér a lelki fájdalmakkal küzdő, vagy létezését megérteni próbáló ember azzal, ha testi folyamatait lemérik és táblázatba foglalva az orra elé tolják?

A pszichológia segít a lelki folyamatok feltárásában és a lélek gyógyításában, de amíg a lélek megnyilvánulásait analitikus értelmezésekbe préseljük, megfosztjuk az embert minden csodától, szépségtől, a fájdalom és a szenvedés minden értelmétől.

Volt idő, amikor még egyetlen ember sem vonta kétségbe a lélek létezését. E kor alkonyán született a szerző, aki éppúgy nyitott volt a múlt bölcsességére, mint a modern tudomány következetes racionalizmusára.

Dr. Karl König orvoshoz illő tiszta gondolkodással, de emberhez méltó meleg szívvel szemléli a lelket, ami számára nem elvont fogalom, hanem valóságos létező. Arra hív minket, hogy tapasztalatainkon és megéléseinken keresztül felfedezzük lényünknek ezt a részét. Amikor erre törekedve érzelmünkkel és szívünkkel behatolunk birodalmába, a lélek érzelmekkel áthatott képekben tárulkozik fel előttünk. A megértés és megélés által képessé válhatunk arra, hogy a maga összetettségében is egységként ismerjük fel a lelket, és fölé emelkedve tiszta szemmel tekintsünk saját magunkra.

A szerző szakavatott vezetésével bejárhatjuk a lélek tájait, mélyére nézhetünk a fájdalom és a szorongás, a félelem, a szégyen és a harag jelenségének, érzelmeink, hangulataink és temperamentumunk, valamint a tizenkét érzékünk működésének, ráláthatunk a tudatosság különböző formáira és bepillanthatunk az álmok birodalmába is, megismerve azok természetét.

A szerző életrajza itt olvasható.