• Akció!
  Gondoltad volna, hogy Newton többet foglalkozott a Biblia tanulmányozásával, mint korszakalkotó tudományos kísérleteivel? Még kevésbé gondolnánk, hogy meg volt róla győződve: az utókor a vallásos témájú írásai miatt fog emlékezni rá, nem a modern fizikát megalapozó felfedezései miatt. Ha belelapozunk fizika-, kémia- és biológiakönyveinkbe, sorra találjuk azokat a tudósokat, akik csodálattal hajoltak meg a természetben fellelhető szépség és hatalmas bölcsesség előtt. Sokan közülük nyíltan vállalták: a természetben Isten művét látják, kutatásaik és felfedezéseik nem eltávolították, hanem megerősítették őket hitükben. Ez a sor napjainkig folytatható, jelentősen átírva azt a képet, ami tanulmányaink során kialakulhatott bennünk a tudomány és a vallás elkülönültségéről, szembenállásáról, a materializmus „tudományosan megalapozott igazságáról”, illetve a vallás „tudomány általi meghaladottságáról”. A szerzők hiánypótló idézetgyűjteményükkel igyekeztek hidat építeni a szakadék fölé, ami a tudomány és a vallás szembenállása révén keletkezett. A kötetben szereplő húsz tudós a tudománytörténet legnagyobbjai közé tartozik – megtalálhatók közöttük a tudományos forradalom vezéralakjai, a modern természettudomány alaptéziseinek lefektetői, illetve Nobel- és Templeton-díjasok is. Gondosan válogatott idézeteik közül számos most jelenik meg először magyar nyelven.
 • Akció!

  Tudás és keresztény meggyőződés

  Original price was: 5,900 Ft.Current price is: 3,835 Ft.
  KIEMELT AKCIÓ! Miért érdemes tőlünk, közvetlenül a kiadótól megvenni ezt a könyvet? Most 35% KEDVEZMÉNYT ADUNK, és ajándékba adjuk hozzá a rövidesen megjelenő E-KÖNYV változatot is! „Ha igazán jelentős filozófus szeretnél lenni, semmiképpen se írd le világosan, mit is gondolsz.” Hála Istennek, Plantinga nem fogadta meg a saját tanácsát, így a magyar olvasóközönség egy olyan jelentős filozófus könyvét veheti a kezébe, aki világosan ír. Teológusként a bibliakritikáról szóló fejezetet különösen hasznosnak tartom. Szívből ajánlom a könyvet hívőknek és nem hívőknek egyaránt. – Szabados Ádám PhD, teológus, a Divinity blog szerzője Olvass bele a könyvbe! Minden ember számára meghatározó jelentőséggel bír, hogy hisz-e Isten létezésében, vagy sem – és, mint tudjuk, e kérdés kapcsán mély nézetkülönbség van a filozófusok (és nem filozófusok) között. Plantinga e könyvében nem arra tesz kísérletet, hogy bebizonyítsa Isten létezését. Nem az a célja, hogy megcáfolja az ateisták és agnosztikusok nézeteit. Arra vállalkozik, hogy megmutassa: Isten létezésébe vetett hitünk racionális lehet akkor is, ha nincsenek kényszerítő erejű érveink. Akkor is kitarthatunk a hitünk igazsága mellett, ha olyanok nem értenek velünk egyet, akiket magunkkal intellektuálisan egyenrangúnak tekintünk. – Tőzsér János tudományos tanácsadó, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Filozófiai Intézet Nagyon világos, könnyen érthető és elgondolkodtató bemutatása a Warranted Christian Beliefben, Plantinga főművében szereplő érvelés legfontosabb lépéseinek. A modern ismeretelmélet eszközeit felhasználva Plantinga azt a klasszikus álláspontot védelmezi, miszerint egyrészt a keresztény meggyőződést nem szükséges általános egyetértés övezte premisszákból kiinduló érveknek alátámasztaniuk ahhoz, hogy teljességgel racionális lehessen, másrészt viszont e meggyőződés hamissága egyetlen ilyen érv által sem mutatható ki. – Richard Swinburne, Oxfordi Egyetem Alvin Plantinga mesterműve, a Warranted Christian Belief egyike a vallási ismeretelméletről szóló legfontosabb 20. századi könyveknek. Izgalmas látni itt a nagy mű gondolatait egy tömörebb és közérthetőbb formában. A Tudás és keresztény meggyőződést élvezet olvasni – kitűnő és lebilincselő bevezetést nyújt Plantinga legnagyobb hatású gondolataiba a keresztény meggyőződés racionalitásáról. – Michael Rea, Notre Dame Egyetem Alvin Plantinga a kálvinista gyökerű kortárs gondolkodás Karl Barth mellett legkiemelkedőbb személyisége. Filozófiája tisztán logikai megalapozású. Érvei újra meg újra kiváltják az ellenvetések inkább sikertelennek mondható kísérleteit. Ám gondolatai mélyén a lélek bizonyossága él, mely e hitvalló szerzőt Krisztushoz köti. Minden keresztény, minden érdeklődő, sőt minden ateista nagy haszonnal olvashatja a kiváló fordításban végre magyarul is megjelent könyvét. – Mezei Balázs DSc, SASSS, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára Alvin Plantinga a kortárs keresztény indíttatású filozófiai ismeretelmélet egyik legfontosabb képviselője. Kiváló hír, hogy fontos nézetei immár magyarul is hozzáférhetőek. – Farkas Katalin DSc, tanszékvezető egyetemi tanár, Közép-európai Egyetem A borító Caspar David Friedrich, Reggel az Óriás-hegységben (Morning in the Riesengebirge, landscape painting, 1810-1811) festményének felhasználásával készült. Forrás: Alamy Stock Photo Belelapozós videó itt.
 • Akció!

  Erő a szeretethez

  Original price was: 3,500 Ft.Current price is: 2,975 Ft.
  Martin Luther King Jr.

  Erő a szeretethez

  Olvass bele a könyvbe! „Ha van Martin Luther King Jr. könyvei között olyan, amelyről az emberek következetesen azt mondják nekem, hogy megváltoztatta az életüket, akkor ez az Erő a szeretethez. Azt hiszem, azért, mert ez a könyv írja le legjobban Martin Luther King Jr. erőszakmentes filozófiáját; a hitet egy szerető isteni jelenlétben, ami minden életet összeköt.” Coretta Scott King (Martin Luther King Jr. özvegye) „A bizonytalanság e viharos napjaiban, a háborúk, valamint gazdasági és faji igazságtalanságok révén megnyilatkozó gonosz az emberiség puszta túlélését fenyegeti. A válság rendkívül súlyos. Ebbe a kötetbe olyan beszédeket gyűjtöttem össze, amelyek ezt a krízist és hátterét mutatják be. Azért éppen ezeket választottam ki, mert valamilyen módon mindegyik a válságból eredő személyes és közösségi problémákat érinti.” Martin Luther King Jr. Ötven év múltán sem veszítettek érvényességükből ezek a szavak. Sőt, korunkban talán időszerűbbek, mint valaha. A könyvben összegyűjtött beszédek pedig ma is – mint keletkezésük idején – segítenek, hogy kijussunk az ideológiák labirintusából, kiemeljük fejünket a politikai érdekek és szempontok állandó viszonylagosságából, és felismerjük az ész józanságát és a szív emberségét egyesítő örök érvényű igazságokat. Ezekhez nyugodt bizonyossággal igazíthatjuk meggyőződésünket a kibogozhatatlannak tűnő társadalmi és politikai kérdésekben, hiszen már bizonyították, hogy korábban elképzelhetetlennek hitt változásokat képesek elindítani az ember belső világában és társadalmi szinten egyaránt. „Ügyeljetek arra, hogy eszközeitek ugyanolyan tiszták legyenek, mint a cél, amit el kívántok érni.” Martin Luther King Jr.
 • Akció!

  Egy király halála

  Original price was: 3,800 Ft.Current price is: 3,230 Ft.
  Olvass bele a könyvbe!
  Tavis Smiley és David Ritz:

  Egy király halála

  Martin Luther King utolsó évének igaz története

   
  „Ha egy ember semmit sem talál, amiért meg tudna halni, akkor élnie sem érdemes.” Martin Luther King
  Tavis Smiley díjnyertes könyve Martin Luther King életének utolsó, legküzdelmesebb évéről szól.
  King már nem csak az amerikai feketék jogaiért küzdött: a Szegények kampányával a gazdasági rendszer mindenféle származású áldozatának érdekeit képviselte. Azzal pedig, hogy szót emelt a vietnámi háború ellen, egy nemzeti rögeszmén túllépve tett hitet az emberségesség mellett az erőszakkal szemben – bárki legyen is annak elszenvedője. Nyilvánvalóvá tette a két ügy közötti kapcsolatot: a vietnámi háborúra költött milliárdok töredékéből is meg lehetett volna oldani a szegénység problémáját az USA-ban. E két törekvésével azonban minden korábbinál több támadást vont magára az FBI, a média, sőt még saját támogatói részéről is.
  Kinget 1968. április 4-én, napra pontosan egy évvel azután gyilkolták meg, hogy a „Vietnámon túl” című beszédében először kritizálta a vietnámi háborút. Ezt az egyévi szenvedést tekinthetjük hitvallásának, mellyel példát mutat minden ember számára, akiben a lelkiismeret hangja szembekerül az uralkodó politikai közhangulattal és a társadalmi rögeszmékkel.
  „Abban a percben, abban a másodpercben, amikor elkötelezed magad a szabadság, függetlenség és igazság mellett, akár meg is ölhetik a tested, a lelked akkor is győzni fog.” Martin Luther King
 • Akció!

  Desmond Tutu – A megbocsájtás könyve

  Original price was: 3,500 Ft.Current price is: 2,975 Ft.
  Desmond Tutu – Mpho Tutu:

  A megbocsájtás könyve

  Olvass bele a könyvbe! Mindannyiunknak szüksége van megbocsájtásra. Arra, hogy megbocsássunk, és arra is, hogy nekünk megbo­csássanak. Mindegy, hogy egy konfliktusban „kinek van igaza”, a harag, a neheztelés, a megbántottság éppúgy elszigetel min­ket egymástól, mint a szégyen és a bűntudat. A megbocsájtás az egyetlen útja annak, hogy felszabadítsuk lelkünket a gyűlöl­ködés és az önmarcangolás hatalma alól, és hogy a közöny és távolságtartás álarcába dermedt szívünket felmelegítsük. Ettől pedig nemcsak mi gyógyulunk, hanem a másik fél is. Így járul hozzá a legkisebb emberi konfliktusban születő meg­bocsájtás is az egész világ átalakulásához. Desmond Tutu, a béke­-Nobel-­díjas dél­-afrikai érsek egyike azoknak, akik a leg­hitelesebben beszélhetnek a megbocsájtásról: kulcssze­repet játszott abban, hogy a Dél­-Afrikai Köztársaság­ban az apartheid (a feketék elnyomása a fehér kisebbség által az élet minden területén) megszüntetésekor Dél-­Afrika a büntetés, a vérontás és a bosszú helyett a megbocsájtás, a gyónás és az érdekegyeztetés útjára lépett. Tutu 1995­-ben mondott le érseki székéről és azóta a vallások közti barátság és a társadalmi átalakulás egyik emblematikus alakja. Ebben a könyvben lányával, a lelkész és tanító Mpho Tutuval karöltve írja le a megbocsájtás adásának és elfogadásának négyállomásos folyamatát. Minden állomás megtételét személyes történeteikkel és gyakorlatias tanácsaikkal segítik, megmutatva, hogy a meg­bocsájtás a lehetetlennek tűnő helyzetekben is lehetséges.
 • Akció!

  Amire mindenkinek szüksége van: Erő a szeretethez (könyvcsomag)

  Original price was: 7,300 Ft.Current price is: 4,999 Ft.
  60 évvel ezelőtt hangzott el  Martin Luther King „Van egy álmom...” kezdetű, az emberi jogok védelmében mondott, azóta világhírűvé vált beszéde. Az erőszakmentesség apostolának is nevezett tiszteletes szavai hatvan év múltán sem veszítettek érvényességükből, sőt korunkban talán időszerűbbek, mint valaha, ezért könyvcsomagunkat most kedvezményes áron vásárolhatod meg. Az Erő a szeretethez című kötet, amely az emberi jogok ismert védelmezőjének ma is időszerű, társadalomébresztő beszédeit tartalmazza, segít kiemelni fejünket a politikai érdekek és szempontok állandó viszonylagosságából, valamint felismerni az ész józanságát és a szív emberségét egyesítő örök érvényű igazságokat. Tavis Smiley és David Ritz Egy király halála című, díjnyertes könyve pedig Martin Luther King utolsó évéről szól, amely életének legküzdelmesebb időszaka volt, miközben hitet tett az emberségesség mellett az erőszakkal szemben. „Ügyeljetek arra, hogy eszközeitek ugyanolyan tiszták legyenek, mint a cél, amit el kívántok érni” – Martin Luther King
 • Akció!

  A közösségalkotás művészete

  Original price was: 3,800 Ft.Current price is: 3,230 Ft.
  Jean Vanier

  A közösségalkotás művészete

  Olvass bele a könyvbe!
  Ez a könyv a közösség iránti mély megértésből és szeretetből született. Szerzője nem romantikus idealista, hanem olyan ember, akiben évtizedek nehéz és örömteli tapasztalatai kristályosodtak ki gazdag bölcsességgé, amelyet e művével ajándékoz az Olvasóknak. Mély empátiával ismeri el az együttélésből, a közös munkálkodásból fakadó elkerülhetetlen nehézségeket, ugyanakkor segít felismernünk, hogy az ezekkel való megküzdés nélkül nincs valódi fejlődés. Mindamellett, hogy iránymutatást ad ehhez a valódi értékeket hozó növekedéshez, ezen messze túlmutatva magát a szeretetközösség lényegét ragadja meg.
   
  Ez a 365 mély keresztény hittel áthatott gondolat napjainkban egyre időszerűbbé válik, értékes lelki segítséget nyújtva mindazoknak, akik el szeretnének szakadni korunk elszigetelődésre, bezárulásra, a csakis önmagunknak és önmagunkért való élésre hajlamosító látásmódjától; azoknak, akik szeretnék megnyitni a szívüket és válaszolni a közösségalkotás hívására.
  Olyan lépésekre inspirál, amelyeket bárhol gyakorolhatunk, legyen szó akár a párkapcsolatunkról, a tágabb családunkról, a munkahelyünkről, vallási közösségünkről vagy bármilyen közösségről, amelynek tagjai vagyunk. Együttérzésre tanít, elvezet az őszinte kapcsolódáshoz és ahhoz, hogyan legyünk jelen egymás számára.
 • Akció!

  A kis herceg – belső utazás a szívünkhöz

  Original price was: 3,900 Ft.Current price is: 3,390 Ft.
  Olvasóink egyik nagy kedvence két mű egy kötetben: tartalmazza A kis herceg című regényt és annak értelmezését.
  Miről szól a második rész? A kis herceg mint bensőséges Isten-élmény: Hans-Bernd Neumann ezzel az értelmezéssel teljesen újszerű meg­vi­lá­gításba helyezi számunkra gyermekkorunk kedvelt tör­té­ne­tét. Felnyitja a szemünket Saint-Exupéry klasszikusának azon spirituális elemeire, amelyeket az ősi keresztény írásokban is megtalálhatunk.
  Választ kapunk a kérdésre: valójában Ki lép oda hozzánk szeretetteljesen életünk legnagyobb krízisei közepette, hogy feláldozza magát értünk?
  „Ha többet látsz A kis hercegben egy gyerekkönyvnél, akkor előbb-utóbb felteszed magadnak a kérdést, hogy ki is lehet a kis herceg? Kivel találkozol az élet és halál közötti küszöbön, amikor sérült repülőgéped kényszerleszállást hajt végre a sivatagban? A keresztények úgy hiszik, hogy ezen a küszöbön magával Jézus Krisztussal találkozol.” Erről szól ez a könyv: mit jelent a szeretet isteni lényével találkozni a szívünkben, közel kerülni hozzá és megérintődni általa.
 • Elfogyott
  Akció!

  A fegyvertelen katona

  Original price was: 2,900 Ft.Current price is: 2,465 Ft.
  Booton Herndon

  A fegyvertelen katona

  Olvass bele a könyvbe! Egy valódi háborús hős megrendítő, lebilincselően izgalmas, igaz története, amely hitre, elköteleződésre, bátorságra és önfeláldozásra indít. A 77. Gyaloghadosztály katonáinak nem fért a fejébe, hogy Desmond T. Doss közlegény hogyan vállalkozhatott önként a II. világháború borzalmaira egy szál fegyver nélkül, amivel védhette volna magát. Amikor Desmond az ágya mellé térdelt, hogy imádkozzon, társai bakancsokkal dobálták és sértegették. Még a parancsnoka is ki akarta dobni a seregből. De a halk szavú szanitéc kitartott amellett, hogy az ő küldetése nem a gyilkolás, hanem a gyógyítás. Amikor pedig az egységét a csatamezőre vezényelték, bebizonyította páratlan bátorságát és hősiességét. A háború egy borzalmas napján az Okinaváért vívott csatában Desmond korábbi kínzói tucatjával feküdtek a csatatéren, sebesülten és véresen. Ahogy záporoztak a japán lövedékek, a vég elkerülhetetlennek tűnt. Képes lehetett egyetlen, fegyvertelen ember arra, hogy megmentse az életüket? Ez a lenyűgöző könyv feltárja, hogyan lett Desmond Doss az első, fegyveres szolgálatot lelkiismereti okból megtagadó katona, aki megkapta a létező legmagasabb katonai kitüntetést, a Kongresszusi Becsületérmet. Legendává vált hősiessége a becsületesség, megváltás és feddhetetlenség drámai, igaz története, ami arra inspirálja az Olvasót, hogy minden körülmények között bátran merjen kiállni szívbéli meggyőződése mellett.  
Go to Top