Egy ökológiai szempontból is tudatos takarítócég alapítójaként, valamint a dornachi Goetheanum tereinek tisztaságáért évtizedeken át felelős szakemberként Linda megosztja velünk személyes tapasztalaton alapuló tudását, feltárva a lehetőséget, amely által otthonunk olyan letisztult és örömteli hellyé lesz, amely minden oda belépő megújulását és egyéni céljait segítő közeggé válik.

Módszere által egészen új módon közelíthetjük meg a takarítást: felfedezhetjük, hogyan lehet környezetünkhöz való odafordulásunk, valamint a munka öröme által valódi harmóniát teremteni, valamint megismerhetjük a tisztításban, a bennünket körülvevő terek és tárgyak ápolásában rejlő spirituális lehetőségeket is.

E  könyv olvasása során szinte észrevétlenül tanuljuk meg, hogyan forduljunk érdeklődéssel és szeretettel közvetlen környezetünkhöz és azokhoz a helyekhez, amelyekkel kapcsolatba kerülünk, hogyan teremtsünk otthont egy házból vagy lakásból, és hogyan végezzük szeretettel a feladatainkat.

A gyakorlati bölcsesség igazi tárháza ez a kiadvány: nem száraz metódust ad át, hanem valódi, élő tudást, ami mindenki számára segít hatékonyabbá, rendszeretőbbé, tetterősebbé és – nem utolsósorban – lelkesebbé és örömtelibbé válni.

Hogyan lehet szellemiséggel és szeretettel áthatni a leghétköznapibb tevékenységeinket? Mivel szeretnénk megtölteni élettereinket? Örömmel, lelkesedéssel, kreativitással, hálával, gondoskodással, művészi inspirációval, lelki melegséggel? Csak rajtunk múlik!

A szükségszerű rutint most felválthatja egy új, örömteli minőség, amely áldásos hatással lesz ránk, a családunkra, az otthonunkra, sőt akár még a munkahelyi környezetünkre is. Hiszen minden, amit szeretettel teszünk, pozitív változást hoz életünkbe.

„Nagy különbség van a tisztítás és az ápolás között. Tisztításkor eltávolítjuk a szennyeződéseket, és ennek a műveletnek az eredménye gyakran még öt percig sem tart. (…) Ha azonban megpróbáljuk teljes tudatossággal és szeretettel végezni ezt a munkát, ha odaadással megérintünk minden szegletet, akkor a tisztítást gondozássá alakítjuk át.” Linda Thomas

„Nem öncélú otthonunknak sem a tisztítása, sem a gondozása. Otthonunkban szociális teret és fejlődési teret teremtünk az egyén, a közösség és a szellemi világ számára. A terekben emberek, sőt egész generációk sorsa találkozik.” Linda Thomas