• Akció!

  Emberlélek

  Original price was: 2,700 Ft.Current price is: 2,295 Ft.
  Karl König

  Emberlélek

  Olvass bele a könyvbe! Gondolataink agyi kisülések, érzelmeink idegi és hormonreakciók a tudomány szemében, de tudatunk számára áthidalhatatlan a szakadék a lelki élmények és a testi folyamatok között. Ha viszont lemondunk arról, hogy lelkünket anyagi módon vizsgáljuk, mégis józan, logikus gondolkodással kutatjuk belső világunkat, olyan tudományos megismerésre tehetünk szert, amelynek fényében zavartalanul ragyog az ember méltósága, jósága, szépsége; az emberi Szellem.
 • Elfogyott
  Bernard Lievegoed

  A lélek megmentéséről

  Olvass bele a könyvbe! Valamennyi vallás ezoterikus irányzata beavatás és megvilágosodás útján vezeti az embert Istenhez. Az ezoterikus kereszténység három áramlata a lélek három erejének (gondolat, érzelem, akarat) átalakításával vezet az Istennel való szeretetegységbe. Minden emberről elmondható, hogy a három áramlat közül valamelyikhez tartozik. Ha felismeri, melyikhez, megértheti életfeladatát és megtanulhat együttműködni a másik két áramlat képviselőivel, hiszen egyéni fejlődése csak a közösségi létben teljesedhet ki.
 • Akció!

  A szívcsakra felélesztése

  Original price was: 3,800 Ft.Current price is: 3,230 Ft.
  Florin Lowndes

  A szívcsakra felélesztése

  Olvass bele a könyvbe! A szív egy titok, egy misztérium. Nincs még egy olyan szervünk, melyet ennyire összekapcsolnánk emberi mivoltunkkal, moralitásunkkal, és amivel ennyire azonosítanánk magunkat. A szívben ébred fel a szeretet, ami saját legbensőbb önmagunkhoz, halhatatlan Énünkhöz vezet el. A szív képes átalakítani a környezetében lévő rosszat, és képes minden ellentét feloldására – mert nem áll bosszút, nem kényszerít, és nem menekül el, hanem élő módon minden helyzetben megtalálja a legmorálisabb megoldást. Korunk éhezi ezt a szívminőséget, melynek kibontakoztatása szellemi tett. A száraz, materialista intellektus azonban nem képes felfogni az élő szellemiséget. A régi idők spiritualitása pedig a mindennapi életre alkalmazott értelmes gondolkodás kioltásával jár, így nem képes a szellemi világ gyógyító impulzusait a mindennapi élet számára közvetíteni. Ezt a tradicionális utat azonban Rudolf Steiner a 20. század elején a szellemtudomány által megújította, hogy a gondolkodás megtagadása helyett annak átalakításán keresztül vezessen a szellemhez. Ezen a megújított úton az életenergia a szívben, a szívcsakrában kibontakozva az új gondolkodás központjává válik. Élő, organikus, vagy szívgondolkodásnak is nevezzük ezt a gondolkodást, amely egyesíti magában a Kelet emelkedett spiritualitását és a Nyugat racionális értelmét, tudományosságát és filozófiai érzékét. Ezért a szívgondolkodás – a hétköznapi, anyagelvű gondolkodással szemben – a szellemi és a fizikai világban egyaránt alkalmazható: a szív révén válik az ember híddá anyagi és szellemi lét között. Ha ezt megvalósítja, képessé válik arra is, hogy a szellemből fakadó impulzusok alapján megújítsa a hétköznapi, gyakorlati életet és a társadalmat. A szívcsakra felélesztése tudatosan megragadható belső munkát jelent, egyben olyan fejlődési utat, amely konkrét, a mindennapi életben megnyilvánuló erények kifejlesztésén vezet végig. Florin Lowndes a Rudolf Steiner által a szívcsakra megnyitására átadott gyakorlatokat foglalja össze, és megvilágítja összefüggésüket az élő gondolkodás kialakításával.
 • Akció!

  A kis herceg – belső utazás a szívünkhöz

  Original price was: 3,900 Ft.Current price is: 3,390 Ft.
  Olvasóink egyik nagy kedvence két mű egy kötetben: tartalmazza A kis herceg című regényt és annak értelmezését.
  Miről szól a második rész? A kis herceg mint bensőséges Isten-élmény: Hans-Bernd Neumann ezzel az értelmezéssel teljesen újszerű meg­vi­lá­gításba helyezi számunkra gyermekkorunk kedvelt tör­té­ne­tét. Felnyitja a szemünket Saint-Exupéry klasszikusának azon spirituális elemeire, amelyeket az ősi keresztény írásokban is megtalálhatunk.
  Választ kapunk a kérdésre: valójában Ki lép oda hozzánk szeretetteljesen életünk legnagyobb krízisei közepette, hogy feláldozza magát értünk?
  „Ha többet látsz A kis hercegben egy gyerekkönyvnél, akkor előbb-utóbb felteszed magadnak a kérdést, hogy ki is lehet a kis herceg? Kivel találkozol az élet és halál közötti küszöbön, amikor sérült repülőgéped kényszerleszállást hajt végre a sivatagban? A keresztények úgy hiszik, hogy ezen a küszöbön magával Jézus Krisztussal találkozol.” Erről szól ez a könyv: mit jelent a szeretet isteni lényével találkozni a szívünkben, közel kerülni hozzá és megérintődni általa.
 • Akció!

  Kaspar Hauser – küzdelem a szellemért

  Original price was: 4,400 Ft.Current price is: 3,740 Ft.
  Olvass bele a könyvbe!
  • Hogyan hatott a csecsemőként elrabolt badeni herceg sorsa a modern kor történelmére?
  • Ha már elrabolták, miért nem ölték meg?
  • Miért tartották inkább tizenhárom évig egy kamrába zárva?
  • Hogyan próbálták tudatát állati szinten tartani?
  • Miért engedték aztán mégis szabadon?
  • Hogyan tudta volna Kaspar Hauser lefektetni egy új, emberibb társadalmi rend alapjait?
  • Mely körök érdekeit szolgálta, hogy – miután már beilleszkedett a társadalomba – kiszakították barátai közül és megkeserítették az életét?
  • Miért tették ki annyi szenvedésnek, mielőtt megölték volna?
  • Miért próbálták még halála után is minden eszközzel rossz hírét kelteni?
  • Hogy lehet, hogy az egyesek által csalónak vagy vadembernek tartott lélek a halálos ágyán minden rosszakarójának megbocsájtott és gyilkosa lelki üdvéért imádkozott?
  Kortársai bölcs megérzéstől vezetve Európa gyermekének nevezték Kaspar Hausert. Származásából, egyéniségéből és a történelmi helyzetből adódóan sorsa valóban szorosan összefonódott Európa sorsával. Tragédiája ezért hozzájárult ahhoz, hogy az elmúlt két évszázadban Európa elveszítette saját identitását. Ha azonban Kaspar Hauser történetét elfogulatlan, értelmes gondolkodással vizsgáljuk, megtaláljuk benne Európa felemelkedésének kulcsait: ha lelkiségünkben őt követjük és történelemszemléletünket átformáljuk, új értelmet nyer számunkra az európai lét. Kaspar Hauser romlatlan értelme gyermeki nyíltsággal fordul a világ felé. Jót és rosszat egyaránt a szívébe fogad, de mindenre – még a szándékos rosszakaratra is – viszonzásvárás nélküli szeretettel válaszol. A világtól nem vár semmit; Krisztus szívére hajtja a fejét, csak tőle remél vigaszt, és az ő szeretetét közvetíti az emberek, akár megkínzói felé is. Ahelyett, hogy menekülne sorsa elől, az örömöket és nehézségeket egyaránt vállalva rátalál valódi Énmagára. Kaspar Hauser élete tükör, melyben megpillanthatjuk a mögöttünk álló árnyakat, halála pedig tanítás az emberi szellem erejéről és arról, hogy a szeretet legyőz minden rosszakaratot.
 • Akció!

  Madonna

  Original price was: 4,900 Ft.Current price is: 4,165 Ft.
  Brian Gray

  Madonna

  Olvass bele a könyvbe! „A különböző művészetek […] különböző »nyelvekkel« ajándékoznak meg minket, amelyek az emberi lélekben élő igazságokat fejezik ki. Ezek gyakran a legmélyebb igazságok, a legtitkosabb tudás, amit nem lehet merev elgondolásokba préselni, vagy elvont képletek köntösébe bújtatni, mert művészi kifejezésmódra várnak.” Rudolf Steiner Raffaello Madonna-festményeinek gyógyító hatásairól 1908 augusztusában beszélt először Rudolf Steiner, ennek hatására 1908 és 1911 között az iránymutatásai alapján egyik tanítványa, dr. Felix Peipers egy műalkotásokból álló kontemplációs-meditációs terápiás módszert dolgozott ki érzelmi zavaroktól szenvedő betegek számára. E képekből tizenhárom Raffaello kilenc festménye és azok négy részlete, valamint egy Donatello-dombormű és egy Michelangelo-szobor. Ez az olykor Raffaello Madonna-sorozataként emlegetett tizenöt kép aktív kontemplációra hív minket. A képek olyan belső imaginációkat ébresztenek, amelyek a fizikai világon túli birodalmakkal hozzák kapcsolatba az embert, felpezsdítik a csodára és áhítatra való érzékenységét és megnyitják lelkét az isteni misztériumok felé. A gyönyörű, színes illusztrációkkal ellátott album négy nyelven – magyarul, angolul, németül és oroszul – tárja elénk Brian Gray művét.
 • Akció!

  Szeretni a takarítást!?

  Original price was: 4,900 Ft.Current price is: 4,165 Ft.
  Linda Thomas:

  Szeretni a takarítást?!

  Többségünk nem igazán szeret takarítani vagy rendet tenni… De mi lenne, ha ezek a szükségszerű tevékenységeink új minőséget kapnának, ami aztán áldásos hatással lenne ránk, a családunkra, az otthonunkra, sőt akár még a munkahelyi környezetünkre is? Hogyan lehet szellemiséggel és szeretettel áthatni a leghétköznapibb tevékenységeinket? Linda Thomas takarítási szakember, egy ökológiai takarítócég alapítója, sokrétű, több évtizedes tapasztalatait és egyszerűen követhető tanácsait osztja meg velünk e könyvben. Olvasása során szinte észrevétlenül tanuljuk meg, hogyan forduljunk érdeklődéssel és szeretettel a közvetlen környezetünkhöz és a helyekhez, amelyekkel kapcsolatba kerülünk, hogyan teremtsünk otthont egy házból vagy lakásból, és hogyan végezzük szeretettel a feladatainkat. A gyakorlati bölcsesség igazi tárháza ez a könyv, amely leginkább az írónő személyes élményein keresztül érkezik hozzánk. Nem száraz metódust ad át tehát, hanem valódi, élő tudást, ami mindenki számára segít hatékonyabbá, rendszeretőbbé, tetterősebbé és – nem utolsósorban – lelkesebbé és örömtelibbé válni.
  Bővebben a könyvről
 • Akció!

  Szakrális geometria – A tér és a formák titkai

  Original price was: 9,900 Ft.Current price is: 8,415 Ft.
  3., javított kiadás Szállítás február 23-tól Keménytáblás könyv • 200 színes oldal • 21×26 cm A könyvben többek között az alábbi kérdésekre is választ találhat a kedves Olvasó:
  • Mitől számít szentnek, szakrálisnak a geometria?
  • Kik foglalkoztak vele, és korunkban hogyan érdemes vizsgálni?
  • Milyen titkokat rejt egy egyszerű forma?
  • Hogyan dekódolható a geometria titkos nyelvezete?
  • Milyen formákhoz jutunk, ha organikus módon közelítünk a térbeli folyamatokhoz?
  • Miért tekinthetünk mandalaként egy rózsaablakra?
  • Mi a közös az Országház és a Szent Korona arányrendszerében?
    2010 óta tartok tanfolyamokat és előadásokat a szakrális geometria tárgykörében, amelyet emellett folyamatosan kutatok is. Az idők során felmerült igényekre és kérésekre válaszul e kötetben összegyűjtöttem az elmúlt évek legizgalmasabb felismeréseit, amelyeket napjainkban különösen időszerűnek tartok. Az egyes fejezetekben olyan érdekfeszítő összefüggéseket vizsgálunk majd, amelyek még a témában járatosak körében is csak kevéssé vagy egyáltalán nem ismertek. Különleges módon, szellemi alapokról indulva röviden áttekintjük a geometria és a számok spirituális hátterét, valamint azt, hogyan viszonyultak évezredekkel ezelőtt élt őseink a tudományokhoz, főként a matematikához és a mértanhoz. Emellett megvizsgáljuk a modern, nemeuklideszi geometriák szerepét és jelentőségét, valamint az aranymetszés és más geometriai összefüggések szellemi hátterét is. A könyvben továbbá szó esik a rózsaablakokról és a mandalákról, illetve a Szent Korona és az Országház arányrendszerének elemzéséről, melynek során betekintést nyerhetünk Steindl Imre rejtélyes megoldásokat tartalmazó tervébe.

  Komáromy Zoltán

  Tartalom
  • Szakrális geometria – A tudomány, a művészet és a spiritualitás kapcsolata
  • A számok és az alapformák lényegéről – Püthagorasz, Platón és a görög misztériumok
  • A geometria gyökerei – Kitágulás, összehúzódás és metamorfózis
  • Formák szintézise – Ég és Föld násza a szakrális geometria nyelvén
  • Az aranymetszés titkai – Az isteni arányosság nyomában
  • A rózsaablakok világa – Gótikus mandalák nyomában
  • A Szent Korona rejtélyes arányrendszere – Nemzeti jelképünk a számok, a formák és az aranymetszés tükrében
  • Az Országház és a Szent Korona geometriai kapcsolata – A Gondviselés formai lenyomata

Cím

Go to Top