Tudomány és spiritualitás című, legújabb könyvében dr. Rupert Sheldrake 7 szellemi gyakorlatot vizsgál mélyrehatóan, leírva mindazokat az átalakító hatásokat amelyek ezeknek tulajdoníthatóak. Az író egyedi perspektívája, amelyekkel ezt a témát megközelíti, abból fakad, hogy ő magasan képzett tudós, aki ugyanakkor mély, megalapzott spirituális tudással és tapasztalatokkal rendelkezik.

Ez a tudományos igényű hozzáállás a szellemi gyakorlatokhoz végigkíséri a művet, és az író rögtön a könyvének bevezetőjében kifejti hogy milyen jellegű az a tudományos beállítottság amelyet ő a magáénak vall, és amely lehetővé teszi számára a transzcendens jelenségek ilyesfajta vizsgálatát:

Goethe a tizenkilencedik század elején teljesen más természettudományt képzelt el – olyan holisztikus tudományt, amely magában foglalta a közvetlen tapasztalást és megértést. Ez a tudomány nem azzal foglalkozott, hogy mindent elemeire szedjen szét és tagadja az egyéni megtapasztalást. A gondolat, hogy a tudomány más lehet, reménnyel töltött el.”

A szerző megosztja spirituális ébredésének sajátos útját is, amely a korai tudományos képzésének világi és ateista álláspontjától a spirituális nyitottságig vezetett, a transzcendentális meditáció korai tapasztalatain és a hindu filozófiával valamint a keresztény miszticizmussal kapcsolatos tanulmányain keresztül.

Mindezek nyomán rájött hogy “a tudomány és a vallás közötti régimódi ellentét hamis kettősség. A nyitott szemléletű tudományos kutatások bővítik a spirituális és vallási gyakorlatokról szóló tudásunkat.

A szerző könyvében külön fejezetet szentel a meditációnak; a hálának; a természethez való kapcsolódásnak; a növényekkel való kapcsolatnak; a rituáléknak; az éneknek és a kántálásnak; valamint a zarándoklatoknak és a szent helyeknek. Mindeközben megmutatkozik a szerző hatalmas vallástörténeti tudása és áttekinthetjük széleskörű tudományos kutatási eredményeit.